CULTURĂ

Să se bucure ochii și să ne danseze mintea

INSPIRAȚIE

Este cheia! #suflet #inimă #dragoste

TATA

Când spun tata, spun cumva pe nume unei părți din mine care nu are un nume anume în dicționar. Inima este inimă, mâinile sunt mâini, ochii sunt ochi și tot așa. Tata, însă, nu pare o persoană de sine stătătoare în univers, este o parte din mine. O părticică din inimă, din mâini, din ochi, din creier...